תקנון האתר

 

"פסטיבלים וקרנבלים בעולם" – תקנון האתר ותנאי שימוש

א. הגדרות

 1. www.festivalim.co.il                                     להלן:              האתר
 2. "פסטיבלים וקרנבלים בעולם"                          להלן:               המפעיל
 3. התכנים, התמונות, הנתונים המוצגים באתר     להלן:               המידע
 4. המשתמש בשירותי האתר                               להלן:               הגולש

ב. זכויות יוצרים

 1. המידע המצוי באתר הינו קניינו הבלעדי של המפעיל אלא אם כן צויין אחרת. המידע המוצג באתר מיועד לשימוש הכלל ועל אף זאת יודגש, שזכויות היוצרים של המידע באתר, הינם של המפעיל, אלא באם צויין אחרת.
 1. המפעיל מבהיר שאין להעתיק, לשכפל, להדפיס, לתרגם, לשכתב ולשחזר, להפיץ בכל צורה, דרך, ו/ או באמצעות טכנולוגיה ו/או אמצעי מכל סוג שהוא, מידע חלקי או מלא מתוך המידע המוצג באתר, אלא באם המפעיל נענה לפניה כתובה שבעתיה נתן לכך אישור מוקדם בכתב. העתקה ללא אישור המפעיל בעל המידע/הקניין, כאמור בסעיף זה, תחשב בין היתר לעבירה על חוק  זכות יוצרים, התשס"ח 2007
 1. התנאים לשימוש במידע שבאתר מפורטים מטה. כל שימוש מסחרי עסקי או אחר שאינו למטרות פרטיות מחייב קבלת אישור מוקדם בכתב מהמפעיל.
 1. המפעיל מתיר שימוש במידע ללא כל בקשה בכתב, לצורך הדפסתו או העתקתו בעותק יחיד, ובלבד שיעשה בו שימוש אך ורק לצרכים פרטיים,  ואחסנתו תתבצע למחשב פרטי אישי יחיד, ולא למטרות מסחריות. 
 1. אין להעתיק ולהפיץ מידע מתוך האתר למחשבים ברשת פרטית ו/או פנים ארגונית, ללא קבלת אישור מוקדם בכתב מהמפעיל.
 1. חל איסור מוחלט להציג תעתיקים של מידע מתוך האתר ולהפיצם ברשת האינטרנט לרבות אתרי אינטרנט לא מסחריים.
 1. העתקה ו/או שיכפול ו/או הדפסה והפצת מידע קנייני של צד ג'אשר בצמוד לו מצוין מקורו (תמונות, מאמרים, כתובת אינטרנט וכד') מחייבת קבלת אישור הגורם המצוטט אשר שמו מופיע בצמוד למידע נשוּא סעיף זה.
 1. הצגת קישורים / לינקים של האתר באתרים אחרים מותרת ללא כל בקשה ו/או צורך בקבלת אישור מוקדם להצבתם, ובתנאי שתכני האתר מציב הקישור/לינק אינם תכנים פוגעניים, בעלי מסרים מיניים, פוליטיים, גזעניים וכדומה.

 

ב. הסכמות הגולש

 1. המידע באתר כולל פרטי אירועים לסוגיהם ומיקומם (קרנבלים ופסטיבלים, תאריכים ומועדים, אטרקציות תיירותיות מידע גיאוגרפי, וכד' ). הציטוטים, הנתונים וכל מידע אחר המסופק ע"י האתר ו/או שותפיו ו/או ספקי תוכן מצד ג' מיועדים לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ואינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו.
 1. המידע המסופק באתר אינו מיועד לקבלת החלטות הנוגעות לרכישת מוצר או שירות ו/או להחלטות עסקיות הנוגעות במישרין ו/או בעקיפין ליישום עסקאות מסחריות.
 1. מובהר ומודגש שתכני האתר מיועדים להרחבת דעת שאינה מטרת ייעוץ, המלצה או הכתבת דעה בהקשר להעדפה של פריט מידע או ריכוז מידע אחד על פני משנהו, מתוך האתר או מחוצה לו.
 1. האתר אינו מייעץ או ממליץ להשתתף ולבקר במי מהאירועים, במוקדי התיירות וכדומה המוצגים בו. כל החלטת נסיעה / השתתפות באירוע וביקור במוקד תיירות הינה על פי שיקולו הבלעדי של הגולש ובאחריותו הבלעדית.
 1. במידע המצוי באתר קיימים אזכורים, קישורים והפניות לגופים מצד ג' כגון סוכנים למכירת שירותים שונים כגון: בתי מלון, כרטיסים למופעים ותחבורה וכיו"ב, מפרסמים, מארגני אירועים ועוד. לאור זאת מובהר ומוסכם על הגולש כדלקמן:
 • כל רכישת שירות, הזמנות שירות או ביטול הזמנות שירות באמצעות האזכורים, הקישורים וההפניות לעיל, הינם באחריותו הבלעדית של הגולש. עצם מעבר הגולש מהאתר לאתרו של ספק השירות מצד ג' פוטרת את המפעיל מכל אחריות שהיא ובכך חדל האתר לשרת את הגולש. חילוקי דעות ישירים ועקיפים של הגולש עם ספק צד ג' לעיל, או חילוקי דעות בדיעבד עם ספק צד ג' לעיל שמקורם ברכישת מוצר או שירות זה או אחר, הינם באחריותו הבלעדית והישירה של הגולש.
 • יצירת קשר של הגולש עם גופים מצד ג' לעיל במישרין או בעקיפין בהתבסס על המידע שבאתר הכולל קישורים (Links), דוא"ל, טלפון, פקס וכדומה, תחשב כפניה ישירה של המשתמש לאותו צד ג' מקושר וככזו תכניה ותוצאותיה הינן באחריותו הבלעדית של הגולש.
 • למען הסר ספק מובהר שהמפעיל אינו צד ואינו אחראי לפניית המשתמש נשוּא סעיף זה, ולמענה שינתן לו על ידי גופים מצד ג' דלעיל בגין פנייתו.
 1. המידע המסופק באתר בדגש על תכני האירועים ו/או מוקדי התיירות, נסמך על נתונים שמקורם במארגנים מצד ג'. על הגולש לקחת בחשבון שהמועדים, המיקומים, התכנית ולוחות הזמנים של האירועים ו/או מוקדי התיירות יכולים להשתנות על ידי המארגנים מבלי כל הודעה מוקדמת למפעיל. כפועל יוצא מכך, באחריות הגולש ליצור קשר עם המארגנים בארץ או בחו"ל טרם צאתו לאירוע, ו/או טרם הכנת סידורי נסיעה כלשהם.
 2. למען הסר ספק יובהר שהואיל וברור לגולש שמקור תכני האתר הינם מצד ג', מוסכם וידוע לגולש שהמפעיל אינו הגוף המארגן ועל אף כך, ידוע לגולש שהמפעיל עושה ככל הניתן כדי לתחזק את האירועים המוצגים באתר עדכניים ככל שניתן. לאור כך המפעיל פטור מכל אחריות לשינויים ו/או אי התאמות, בין המידע הנוגע לאירוע ו/או מוקד תיירותי המוצג באתר, לבין המידע לאירוע המתוכנן להתקיים או זה שהתקיים בפועל. לכן, על הגולש לוודא עם מארגני האירוע את מועדיו העדכניים, מיקומו וכיוצא בזה, כל זה עוד לפני שיכין לעצמו סידורי נסיעהוהתחייבויות כלהשם בגינן. יודגש שבתחתית כל תאור אירוע שבאתר מוצגת הערה האומרת כדלקמן:

  חשוב !
  לתשומת לבך, יש לקחת בחשבון את האפשרות שפרטי האירוע/ים (מיקום ,תכנים ומועדים) עשויים להשתנות. לאור כך , ברצוננו להדגיש בפניך את המלצתנו שלפני ביצוע סידורי נסיעה כלשהם, עליך לבדוק ולברר עם המארגנים את תקפותם ועדכניותם של פרטי האירוע/ים הנ"ל .


האתר משתמש בעוגיות דפדפן (cookies) על מנת לספק את חווית השימוש הטובה ביותר באתרינו, על ידי המשך שימוש באתר זה אנו מניחים כי הינך מאשר את המשך השימוש בעוגיות אלו, לחץ כאן כדי לקרוא את מדיניות עוגיות הדפדפן שלנו.